Акроніми XML

XML

XML - це абревіатура для Розширювана мова розмітки.

Мова розмітки, яка використовується для кодування даних у форматі, який читається як людиною, так і машиночитаним.