Акроніми URL

URL

URL є акронімом для Уніфікований покажчик інформаційного ресурсу.

Форма універсального ідентифікатора ресурсу (URI), яка визначає адресу, яка відображається в алгоритмі доступу за допомогою мережевого протоколу