Акроніми RSS

RSS

RSS - це абревіатура від Really Simple Syndication.

An XML специфікація розмітки для синдикування та обміну вмістом. дає маркетологам і видавцям можливість автоматично додавати та синдикати свій вміст. Передплатники отримують автоматичні оновлення щоразу, коли публікується новий контент.